Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Pojmosloví projektu dokumentace nemateriálních lidových statků

Seznam nemateriálních statků lidové kultury Ústeckého kraje

Ústecký kraj je region, který po druhé světové válce prodělal velké změny a to především kulturně společenského a ekonomického charakteru. Na tomto území proběhla velká výměna obyvatelstva. Do regionu přicházeli noví obyvatelé, kteří sebou často přinášeli vlastní kulturu. V současné době začínají některé fenomény tradiční lidové kultury v tomto kraji nabývat na významu. Součástí společenských akcí bývají vystoupení folklórních skupin s živou muzikou. Obnovují se některé staré zvyky spojené se zemědělskými pracemi. Vrací se obliba tradičních poutí, které jsou spojeny s poutními církevními místy. Zapsáním nemateriálního statku na krajský seznam, získá skupina lidí nebo obec, kteří statek provozují prestižní ocenění o udržování lidové kultury v Ústeckém kraji. Navíc zápisem na krajský seznam získá skupina lidí nebo obec větší kulturní i turistickou atraktivitu, které může pomoct rozvoji obce a regionu.

Hlavním účelem Seznamu nemateriálních statků lidové kultury Ústeckého kraje je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Ústeckého kraje.

 

Vysvětlení pojmu nemateriální lidový statek  

Jedná se o zkušenost, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny nebo jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví.

Toto nemateriální kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii.

Nemateriální kulturní dědictví se projevuje v těchto oblastech:

- ústní tradice a vyjádření

- interpretační umění

- společenské zvyklosti, obřady a slavností události

- vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru

- dovednosti spojené s tradičními řemesly

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek