Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Muzeum Teplice Výstavy a akce Pro návštěvníky → „VÝSTAVA BYLA DOPLNĚNA“

Pro návštěvníky

VÝSTAVA Teplice za 1. republiky 1918-1938 BYLA DOPLNĚNA!

Jízdárna teplického zámku / do 25. 2. 2019

Zveme Vás k opětovné návštěvě unikátní výstavy Teplice za 1. republiky 1918-38, která byla čerstvě doplněna o dosud nezveřejněné fotografie z archivu dlouholetých majitelů teplického panství Clary-Aldringenů a jejich zámku v Teplicích, pohledů na město Teplice a dalších dokumentů, jež se na výstavu původně nevešly. Širokospektrální fond fotografií z muzejních sbírek přibližuje tehdejší běžný život lázeňského města.
Unikátní výstava je součástí projektu Regionálního muzea v Teplicích, který připomíná významná výročí roku 2018 spojená s naší státností. Byla uskutečněna díky podpoře Ministerstva kultury ČR a představuje přes 200 dochovaných trojrozměrných sbírkových předmětů, reklamní cedule, inzeráty, plakáty, obrazy, pohlednice a fotografie, doplněné časovými osami, dobovým filmem a interaktivní laboratoří. Cílem výstavy je ukázat co nejširší veřejnosti, jak se žilo v Teplicích v prvních dvou desetiletích existence samostatného, demokratického československého státu.
První řada exponátů a dokumentů připomíná situaci v Teplicích těsně po roce 1918, kdy zde vznik Československa nevítalo většinové německé obyvatelstvo s nadšením. Následující léta totiž přinesla českému obyvatelstvu Teplic mnohá zklamání nad tím, jak málo se změnilo jejich postavení, a německé většině nutnost vyrovnat se se životem v Československu.
Další vystavené artefakty z této doby ale přibližují návštěvníkům výstavy dvacátá a třicátá léta 20. století jako dobu rozvoje a prosperity. Přispívá k tomu i dobový film z roku 1929, zapůjčený z Národního filmového archivu, ve kterém vidíme lázeňské město Teplice plné usměvavých lidí, kteří korzují v lázeňských parcích, tančí při koncertech lázeňského orchestru a baví se houstnoucím automobilovým provozem.
Nespočet exponátů připomíná nově vzniklé obchody, restaurace a hotely, výstavbu moderních domů i celých vilových čtvrtí, zřízení nové české obecní a měšťanské školy a rozšiřování sítě autobusového spojení s městy v okolí i se sousedním Německem.
Velmi vděčnými exponáty výstavy jsou fotografie a předměty, které se dochovaly z činnosti kulturních, vzdělávacích, charitativních, uměleckých nebo sportovních spolků té doby. Stejně tak jako připomínky divadelních představení, koncertů, výstav, přednášek, oslav nejrůznějších výročí nebo vystoupení významných umělců. Výstava neopomíjí ani doklady o sportovních utkáních a turnajích s mezinárodní účastí.
Závěrem výstava pojednává, jak poklidnou atmosféru dvacátých let ukončila světová hospodářská krize, kdy znovu ožila slova o právu Němců na sebeurčení a autonomii pohraničí. Nedílnou součástí výstavy je tak i připomínka posledních měsíců 1. republiky, kdy Teplice před hrozbou z Německa začali opouštět židé, čeští a němečtí antifašisté a rodiny českých státních úředníků. Mnichovskou dohodou připadlo pohraničí republiky Německu a dne 9. října 1938 vstoupila do města německá armáda. Teplice se staly součástí nacistického Německa a v historii města Teplice se začala psát nová kapitola. 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek