Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Muzeum Teplice Výstavy a akce Pro návštěvníky → „MODERNIZOVANÁ EXPOZICE NA TEPLICKÉM ZÁMKU“

Pro návštěvníky

MODERNIZOVANÁ PŘÍRODOVĚDNÁ EXPOZICE
Zastaralé vitríny v expozici mineralogie na teplickém zámku byly z dotace MK ČR nahrazeny novými moderními vitrínami a expozice mineralogie tak byla rozšířena o dosud neviděné vzorky z nejdůležitějších či nejznámějších nalezišť v širším okolí Teplic. Vystaveny jsou minerály vybraných rudních ložisek Krušných hor, teplických termálních pramenů a hnědouhelné pánve, ale i neméně zajímavé minerály vulkanitů Českého středohoří a některé další. V přírodovědné expozici si současně můžete prohlédnout i expozici paleontologie, jež představuje zkameněliny všech geologických útvarů zastoupených na území okresu Teplice a v jeho nejbližším okolí. Jsou zde vystaveny ukázky fosilní mořské zvířeny druhohor z období svrchní křídy, dále třetihorní květena i zvířena zejména souborem z hnědouhelné pánve a rovněž ukázky kosterních pozůstatků některých savců z období starších čtvrtohor. Expozice umožňuje vytvoření bližší představy o prehistorickém životě v oblasti Teplicka v období přibližně před 100 miliony lety až do dob pravěkého člověka.
Vstup do expozice mineralogie a paleontologie je možný v rámci běžných prohlídek zámku vždy v 10, 13 a 15 hodin, denně kromě pondělí.
Pro školy nabízíme komentované prohlídky expozice s muzejním geologem (na objednávku na ticha@muzeum-teplice.cz). 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek