Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

MUZEUM JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně
každou celou hodinu
úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17
50 / 30 Kč

VÝSTAVY
úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17
30 / 20 Kč

Muzeum Teplice Výstavy a akce Pro návštěvníky → „Židovské osobnosti Teplicka“

Pro návštěvníky

Nová publikace o historii města Teplice, kterou sepsali pracovníci teplického muzea a vydal spolek Ulpan Teplice. Spolek Ulpan každoročně v Teplicích na podzim pořádá festival židovské kultury. Letos měl proběhnout již 10. ročník festivalu Teplický cimes.

Boušková, P. - Perutz-Michlová, J. - Spála, R. - Chleborádová, B. Židovské osobnosti Teplicka. Teplice : Ulpan Teplice spolek, 2019, dvojjazyčné česko-anglické vydání, 230 s. ISBN 978-80-270-6981-1. Cena 200,- Kč

ŽIDOVSKÉ OSOBNOSTI TEPLICKA
Kniha je výstupem výzkumu, zaměřeného na historii židovské komunity v Teplicích a okolí, jakýmsi zhmotněním příspěvků, které zazněly během uplynulých ročníků festivalu Teplický cimes.
Regionální muzeum v Teplicích navázalo spolupráci se spolkem Ulpan Teplice v roce 2013, kdy bylo osloveno, zda by pro Dny židovské kultury připravilo přednášku na téma Židovští průmyslníci na Teplicku. V dalších letech muzeum pro festival Cimes připravilo nová vyprávění o osudech židovských rodin.
Záměrem knihy je navrácení části ztracené historie městu, připomenutí zdejší významné židovské komunity, která sem stovky let patřila a najednou zmizela. Přestože se význačnou měrou podílela na rozvoji města, povědomí o ní bylo do nedávné doby nedostačující.
Tepličtí židé vynikali svojí podnikavostí, mecenášstvím, přispívali na stavbu škol, na stavbu nemocnice, byli veřejně aktivní. Progresívně dokázali využít průmyslového potenciálu zdejšího území k rozmachu své podnikatelské a ekonomické aktivity. Jejich podíl v rámci obyvatel města Teplic dosahoval na přelomu 19. a 20. století okolo 10 %, ale v jejich rukou bylo až 40 % průmyslových podniků. Velice úspěšní byli též jako lékaři, jejich podíl mezi nimi stoupal a ve 20. letech 20. století byla z celkového počtu teplických lékařů (57) polovina židů.
Kniha je koncipována jako soubor medailonů osob či rodin a podle oborů jejich činnosti je rozdělena do pěti oddílů. Duchovní sféru představují rabíni, další části se věnují průmyslu a obchodu, lékařství, umění a poslední kapitolou jsou osoby, které nebylo možné zařadit do předchozích skupin.
Výběr rodin a osobností byl proveden na základě několika kritérií. Těmi byly význačnost rodiny či osoby a dostupnost archivních materiálů a pramenů. Hlavním hlediskem pro zařazení do knihy byla skutečnost, zda se daný jedinec v Teplicích či jeho blízkém okolí narodil, případně zde prožil podstatnou část svého života a významně se zapsal do dějin města a okolí.
O četných rodinách jsme měli širší povědomí, některá jména jsme však vypátrali náhodou, jak už to tak bývá, při hledání něčeho jiného. Snaha zmapovat jejich osudy byla často přímo detektivní badatelskou prací. Informace jsme získávali v archivních fondech, pozůstalostech, v dobovém tisku, na genealogických portálech a v databázích obětí holokaustu.
V knize naleznete mnoho nových, dosud nepublikovaných informací. Představeny jsou zajímavé životní osudy, novátoři a světově proslulí jedinci ve svém oboru (např. průkopník plastických operací ve světě, významný homeopat, proslulý rakouský herec éry němých filmů, hollywoodský producent známých hvězd, letci RAF a mnoho dalších). Připomeňme si, že dosud v našem městě a okolí nalezneme stopy těchto osobností, ať již v podobě dosud fungujících průmyslových podniků nebo architektonických skvostů, které ještě nepadly za oběť demolicím.
Mgr. Pavlína Boušková

Knihu lze zakoupit v recepci muzea za 200,- Kč, na dobírku knihu nezasíláme!

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty |  |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek