Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Knihovna teplického muzea je až do odvolání UZAVŘENA! Děkujeme za pochopení.

Muzeum Teplice Výstavy a akce Pro návštěvníky → „Archeologické nálezy z cizích krajů“

Pro návštěvníky

fotografie Amfora, Ostrov Andros, období klasického Řecka, původní sbírka Bertholda Willnera

Exponát měsíce července/ foyer teplického zámku
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z CIZÍCH KRAJŮ

Rozsáhlá archeologická sbírka Regionálního muzea v Teplicích obsahuje především nálezy z Podkrušnohoří, Lovosicka, Lounska, Žatecka, Libereckého kraje a z dalších lokalit České republiky. Ve sbírce se také nachází téměř 350 archeologických nálezů, které pocházejí z míst mimo naši vlast. Z velké části se jedná o nejrůznější kamenné nástroje jako jsou sekerky, pazourkové klíny, hroty, čepele a další. Tyto kamenné předměty byly nalezeny v oblasti Pobaltí, Dánska, Švédska či Severní Ameriky. Pazourkové nástroje z oblasti Hudsonova zálivu byly podle starých záznamů zakoupeny přímo od nějakého indiána. V roce 1895 byl soubor těchto nástrojů vystaven na Národopisné českoslovanské výstavě v Praze. Další tři kamenné nástroje pocházejí z jihoamerického kontinentu, konkrétně z Brazílie. Vzdálenější a zajímavou lokalitou nálezů jsou Řecké ostrovy Andros, Rhodos a Kypr. Sbírkové předměty z těchto ostrovů byly nalezeny během vykopávek, které prováděl dr. Karl Fiedler v letech 1834-37. Původně byly součástí soukromé sbírky továrníka Bertholda Willnera z Vídně a na konci 19. století tvořily základní sbírku teplického muzea. Do současnosti se dochovalo celkem 13 předmětů – kamenné nástroje, fragmenty bronzových šperků, bronzová šipka a výšivka. Dominantu souboru tvoří tři velké klasické amfory z oblasti Chilidromie na ostrově Andros.
Nálezy ze zahraničních lokalit se do teplického muzea dostaly nejrůznějšími způsoby. Převážná většina těchto předmětů byla součástí sbírky Roberta Weinzierla, kterou muzeum odkoupilo v roce 1903. Robert Weinzierl působil na přelomu 19. a 20. století jako kustod muzea, prováděl také vlastní vykopávky a během svého života podnikl řadu studijních cest do zahraničí, odkud si přivážel nejrůznější archeologické nálezy. Mnoho předmětů Weinzierlovy sbírky pochází z Maďarska, Švýcarska, německého Billendorfu a z ostrova Rujána. Podstatně menší část předmětů ze zahraničí získalo muzeum darem od soukromých osob.
Mgr. Kateřina Laufová, kurátorka archeologické sbírky

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek