Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně
každou celou hodinu
úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17
50 / 30 Kč

VÝSTAVY
úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17
30 / 20 Kč

Muzeum Teplice Výstavy a akce Pro návštěvníky → „Třetihorní flóra z Lomu Bílina“

Pro návštěvníky

Exponát měsíce října / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Třetihorní flóra z Lomu Bílina – dar Severočeských dolů a. s.
Přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Teplicích byly začátkem letošního roku významně obohaceny díky velkorysému daru těžební společnosti Severočeské doly a. s. s centrálním sídlem v Chomutově. Tato společnost je největší hnědouhelnou těžební společností v České republice a vznikla v roce 1994 spojením dvou geograficky oddělených těžebních lokalit, a sice Dolů Bílina působících v teplické oblasti uhelného revíru a Dolů Nástup Tušimice operujících na Chomutovsku.
Významný dar pochází konkrétně z oddělení měřictví a geologie Dolů Bílina. Jedná se o krásnou a cennou kolekci 540 kusů zkamenělin třetihorních rostlin z nadloží hnědouhelné sloje mostecké pánve v prostoru Lomu Bílina. Vzorky reprezentují jednotlivé facie a časové úseky vývoje tzv. Bílinské delty a Libkovického jezera, které se v severozápadních Čechách vytvořilo v období raného miocénu a ukončilo tak tvorbu místní hlavní uhelné sloje. V písčitých a zejména jílovitých usazeninách jezera byly zachovány zkameněliny organismů, které žily ve vodním prostředí, poletovaly nad hladinou, anebo se tam dostaly ze souše z delty přitékající řeky.
Dochované zkameněliny dokumentují živou přírodu, která zde panovala před přibližně 16,5 až 18,5 miliony let. Zkameněliny patří mnoha různým čeledím rostlin a reprezentují všechny běžné i část vzácnějších druhů, které byly v Lomu Bílina během posledních bezmála 40 let zjištěny a vědecky popsány.
Malý výběr z darovaných vzorků zde budiž obdivován v rámci „exponátu měsíce října.“
Miroslav Radoň, vedoucí přírodovědného oddělení

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty |  |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek