Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

 

Muzeum Teplice Výstavy a akce Pro návštěvníky → „Program na srpen a září“

Pro návštěvníky

Program na srpen a září

VÝSTAVY

do 8. 9. / Jízdárna
Dalibor Worm - POMSTA MATERIÁLU
Retrospektivní výstava teplického sochaře Dalibora Worma, který se zabývá porcelánem a vytváří z něho nejen design, ale ve velké míře také svébytné sochy. Výstava se netýká pouze porcelánových plastik, ale představuje též tušové kresby štětcem, závěsné uhlové kresby a připomíná v menší míře také design ojedinělý po formální stránce i po snaze tvořit v určité obsahové linii
Komentovaná prohlídka výstavy s Daliborem Wornem se uskuteční v sobotu 31. 8. v 17 hodin
Vstup zdarma, hlavním vchodem zámku.

do 6. 10. / I. a II. výstavní místnost
Roman Franta - MY BROUCI
Výstava konfrontuje obrazy brouků známého malíře Romana Franty s entomologickými sbírkami teplického muzea. Roman Franta (1962) je profesorem pražské Akademie výtvarných umění a své obrazy struktur a brouků vytváří od 90. let 20. století.
Komentovaná prohlídka výstavy s Romanem Frantou se koná ve čtvrtek 5. 9. v 17 hodin.
Výstavou vás provede Vendula Fremlová, kurátorka výstavy. Vstup zdarma.

do 25. 8. / III. výstavní místnost
OLEJOMALBY REGIONÁLNÍCH VÝTVARNÍKŮ
Na výstavě představí svou tvorbu výtvarníci ateliéru v Bohosudově a v Ústí nad Labem. Jedná se o výtvarníky, kteří před mnoha letech dokončili své různé profese a dnes je spojil společný zájem o výtvarnou tvorbu. Právě teď nastal čas, aby se věnovali vytoužené činnosti a vyjádřili své životní představy v olejomalbě.

Chodba na vnitřní nádvoří teplického zámku
POŽÁR MĚSTSKÉHO DIVADLA V TEPLICÍCH V ROCE 1919
Letos v noci z 31. srpna na 1. září uplynulo 100 let od požáru prvního městského divadla v Teplicích, které bylo postaveno z iniciativy městského zastupitelstva na jaře 1874 a při požáru v roce 1919 vyhořelo do základů. Malá výstava v přízemí teplického zámku, umístěná vedle ohořelých soch atlantů, které zdobily průčelí divadla a staly se součástí muzejních sbírek, přináší prezentaci historických fotografií a pohlednic, jež sestavila Mgr. Pavlína Boušková.

13. 9. – 3. 11. / III. výstavní místnost
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ INSPIRUJÍCÍ
Výstava představuje díla známých umělců, kteří reflektují a zobrazují České středohoří jako krajinu s hlubokým duchovním nábojem. Garantem výstavy je architekt Ivan Nosek ze Spolku přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. 9 v 17 hodin.

28. 9. - 2. 2. 2020 / Jízdárna
Umění v nouzi!? Kunst in Not!?
Sekce pro výtvarné umění muzejní společnosti Teplice-Šanov1932-38/Sektion für bildenden Kunst Museumsgesellschaft Teplitz-Schönau 1932-38. Výstava je věnována pedagožce, výtvarné kritičce, kurátorce a jednatelce Sekce Emmě Meiselové (1885, Opava - 1941, Osvětim) a seznámí veřejnost s málo známou muzejní činností, která z Teplic učinila jedno z center výtvarného umění prvorepublikového Československa. Výstava vznikla ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec a Sudetoněmeckým institutem v Mnichově a je volným pokračováním projektu Teplice za 1. republiky 1918-38. Kurátorka výstavy: PhDr. B. Chleborádová, odborná spolupráce: Mgr. A. Habánová, Ph.D.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 27. 9 v 17 hodin.

do 3. 11. / malovaný sál teplického zámku
300 LET MOROVÉHO SLOUPU V TEPLICÍCH (1719-2019)
Výstava k oslavě 300. výročí vztyčení jednoho z největších (přes 20 metrů) a nejkrásnějších děl vynikajícího světoznámého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, morového sloupu na Zámeckém náměstí v Teplicích.

DOPROVODNÉ AKCE

úterý a středa 20. a 21. 8., 10:00 - 12:00
Prázdninová kreativní dopoledne v muzeu
Dvouhodinovky zábavných a tvůrčích aktivit v muzejních výstavách: Roman Franta: MY BROUCI, Dalibor Worm: POMSTA MATERIÁLU a 300 let morového sloupu v Teplicích. Určeno pro děti bez doprovodu rodičů ve věku od 5 do 15 let. Rezervace míst na Fremlova@muzeum-Teplice.cz.
Vstupné 30,- Kč

pátek 2., 9., 16., 23. 8. a sobota 3., 10., 17., 24. 8. / vnitřní nádvoří teplického zámku
Letní kino na zámku
Filmové projekce pod širým nebem na vnitřním nádvoří teplického zámku každý srpnový pátek a sobotu vždy ve 21 hodin, vstup přes tzv. Ptačí schody, program na www.dkteplice.cz

sobota 31. 8. v 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy POMSTA MATERIÁLU s Daliborem Wornem
Vstup zdarma, hlavním vchodem zámku

pátek 30. 8. - neděle 1. 9. / vnitřní nádvoří teplického zámku
Divadlo na zámku
Tradiční přehlídka divadelních a hudebních vystoupení na vnitřním nádvoří teplického zámku, vstup přes tzv. Ptačí schody, program na www.dkteplice.cz

čtvrtek 5. 9. v 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Roman Franta: MY BROUCI
Vstup zdarma, hlavním vchodem zámku

EXPONÁT V EXPOZICI / expozice lázeňství na teplickém zámku
80 LET OD VYPÁLENÍ TEPLICKÉ SYNAGOGY (1882-1939)
Novým „exponátem“ v expozici lázeňství je vedle známého modelu synagogy postavený plakátovací válec, na kterém návštěvníci teplického zámku najdou podrobné informace o pohnuté osmdesátileté historii teplické synagogy. Autor textů Mgr. Radek Spála na válci prezentuje dostupné archiválie k záměru stavby, jehož hybným momentem se stalo založení Spolku pro výstavbu chrámu (Tempelbau Verein) v roce 1879. Dále seznamuje s „všedními“ desetiletími běžného fungování synagogy pro teplickou židovskou obec, podává přehled událostí v roce 1938 a okolností vypálení synagogy roku 1939 a zhodnocuje situaci před a v průběhu jejího bourání. Zmíněné texty jsou doplněny řadou zdařilých kopií dochovaných obrazových dokumentů, nákresů, plánů a fotografií.
Vstup do expozice lázeňství je možný v rámci běžných prohlídek zámku vždy v 11, 14 a 16 hodin, denně kromě pondělí.

EXPONÁT MĚSÍCE

srpen / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Depot kamenných sekeromlatů neboli hromových klínů
V červnu 2016 byl na k. ú. Zabrušany (okr. Teplice) p. Jaroslavem Sedláčkem nalezen eneolitický kamenný sekeromlat. Jednalo se o ojedinělý povrchový nález. V řádu několika měsíců byl totožným nálezcem objeven další (neúplný) sekeromlat stejného typu. Nacházel se ve vzdálenosti pouhých osmi metrů od prvního nálezu. Oba vzácné nálezy budou v srpnu vystaveny ve foyer teplického zámku jako exponát měsíce.

září / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Význam dokumentace sbírek

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek