Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Programy pro školy - dlouhodobé

Básník a jeho múza

V rámci programu se vypravíme na prohlídku dvou zámeckých pokojů, v nichž je již od 80. let minulého století prezentována tzv. Sbírka Puškinových přátel z Teplic, dokládající propojení Teplic a rodiny Clary-Aldringenů s význačným ruským básníkem Alexandrem Sergejevičem Puškinem. Jak psal tento básník a jak zní jeho poezie? Kdo byl jeho múzou? Jaká žena byla předobrazem jeho literárních hrdinek?
Komentovaná prohlídka pracuje prostřednictví dramatické etudy s četbou úryvků z Eugena Oněgina, s poslechem části opery P. I. Čajkovského Evžen Oněgin.
Program je vhodný pro SŠ, vychází ze vzdělávacích oblastí RVP G Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, reflektuje průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, i komunikativní, sociální, personální a občanské.

Časová dotace: 45 minut 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek