Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Programy pro školy - dlouhodobé

Když se řekne gotika

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit hlavní rysy gotického umění, které budou demonstrovány přímo v Expozici malířství a plastiky 14. – 18. století Regionálního muzea v Teplicích. Označení „gotický“ vzniklo koncem 18. století jako hanlivý název umělecké epochy, která jako jediná nečerpala z antické tradice, ale byla dílem „severských barbarů“ – Gótů. Přesto existuje pro gotické malířství a sochařství také protichůdné označení „krásný sloh“. Program využívá pracovního listu. Následuje výtvarná dílna.
Program je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a GV Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace. Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské.

Časová dotace: 90 minut 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek