Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

MUZEUM JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně
každou celou hodinu
úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17
50 / 30 Kč

VÝSTAVY
úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17
30 / 20 Kč

Programy pro školy - dlouhodobé

Když se řekne gotika

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit hlavní rysy gotického umění, které budou demonstrovány přímo v Expozici malířství a plastiky 14. – 18. století Regionálního muzea v Teplicích. Označení „gotický“ vzniklo koncem 18. století jako hanlivý název umělecké epochy, která jako jediná nečerpala z antické tradice, ale byla dílem „severských barbarů“ – Gótů. Přesto existuje pro gotické malířství a sochařství také protichůdné označení „krásný sloh“. Program využívá pracovního listu. Následuje výtvarná dílna.
Program je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a GV Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace. Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské.

Časová dotace: 90 minut 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty |  |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek