Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Programy pro školy - dlouhodobé

O měření času

V předsálí rokového sálu teplického zámku je umístěna expozice historických hodin ze sbírkového fondu Regionálního muzea v Teplicích. Nejrůznější formy historických hodin, včetně celodřevěných hodin s jednou ručičkou, vybízejí k úvahám o tom, co vedlo k měření času? Jaké byly první časové jednotky? Jaké mechanismy se pro měření času využívaly? Jaké typy hodin známe? Tento program využívá metody hands on prostřednictvím muzejního kufříku, zahrnuje též experimentální úkoly a práci s pracovním listem.
Program je vhodný pro vyšší ročníky 1. stupně ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ. Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Člověk a společnost, Umění a kultura, Matematika a její aplikace (ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY). Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské.

Časová dotace: 45 minut 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek