Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Umění 14. - 18. století

fotografie Madona z Krupky, severočeský mistr, kolem r. 1440

fotografie Francesco Trevisani, Ukřižování Krista, olej, pltno, 1721

fotografie Zasnoubení sv. Kateřiny, olejová tempera na lipové desce, okruh L. Cranacha, po r. 1520

Expozice představuje výběr obrazů a plastik z muzejních sbírek, prezentuje gotická a barokní díla importovaná do severozápadních Čech nebo vytvořená přímo v této oblasti. Výjimku tvoří pouze deskový oltář a modeletto oltářního obrazu italské provenience.

Soubor gotických děl spolu se stálými expozicemi v Litoměřicích, Mostě, Ústí nad Laben a Děčíně dotváří představu o vývoji gotické malby a plastiky severozápadních Čech. Vznikl v letech 1949 – 1971 díky převodům z kláštera v Oseku a začleněním plastik z muzeí v Krupce a Bílině. Pozdně gotické deskové obrazy z opatské obrazové galerie cisterciáckého kláštera v Oseku prezentované v Teplicích byly v době svého vzniku určeny klášternímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a  filiálnímu farnímu kostelu sv. Mikuláše v Libkovicích,. Teplická díla zahrnují období let 1480 – 1550 a dokládají dobové umělecké tendence vycházející jednak přímo z nizozemského a německého malířství a jednak vliv grafických listů M. Schongauera, A. Dürera a L.Cranacha st.. Námětově souvisí deskové obrazy s programem cisterciáckého řádu a prezentují obrazy do kláštera zakoupené nebo namalované přímo na jeho objednávku. Dokladem je desková malba s ojedinělou skupinou zobrazených světců skladbou zachycující sv. Bernarda, Ondřeje a Malachiáše doplněné postavou donátora a tzv „obrazem v obraze“ s Bolestným Kristem. Deskové obrazy původně tvořily celek s ústřední deskou a pohyblivými křídly. Změny využití děl a jejich následné putování mezi různými majiteli způsobily   roztržení celku a samostatnou prezentaci jednotlivých částí a tak oltářní křídlo se sv. Dorotou a Vavřincemz Růžencového oltáře Panny Marie z Oseka je prezentováno v Teplicích, střední desku a dvě křídla vlastní NG v Praze. Pozdně gotická malba severozápadních Čech byla pod přímým vlivem tvorby Lucase Cranacha st., z tvorby jeho přímých následovníků pochází malba mystického Zasnoubení sv. Kateřiny. Rozsáhlé umělecké importy do oblasti severozápadních Čech dokládá ústřední deska oltáře z kostela sv. Alžběty Durynské v Bílině zbouraného roku 1942. Desku z vyobrazením světice, dílo nizozemského mistra 16. století, nechal objednavatel roku 1606 zasadit do bohatě zdobeného renesančního rámu.            

Soubor gotické plastiky zahrnuje rozmezí let  1370 – 1570. Torzo „Madony z Krupky“ z doby kolem roku 1370; Madona z Krupky a Pieta z osecké klášterní galerie z období kolem roku 1440 představují díla ovlivněná středoevropským prostředím a krásným slohem. Ve zpracování plastik z konce 15. století a 1. poloviny století 16. je zřetelná transformace německého sochařství. Gotická díla z oblasti severozápadních Čech doplňuje oltář severoitalského Mistra z Roncaiette z 1. čtvrtiny 15. století s původní oltářní konstrukcí a čtyřmi deskovými obrazy doplněnými reliéfní plastikou Madony. Do muzejní kolekce  byl převeden z uměleckých sbírek Clary-Aldringenů. Ze souboru mistrů barokního malířství a plastiky teplického muzea představuje expozice osobnost Antona Kerna (1700-1743), malíře narozeného v nedalekém Děčíně. Obrazy představují práce z let 1730 –1737 a původně byly také součástí osecké klášterní galerie. Kern bývá označované jako první rokokový malíře v Čechách, který spojil českou tradici s italským malířstvím, zde prezentovaným „Ukřižováním Krista“ z roku 1721 malíře Francesca Trevisaniho (1656-1746). Malba sloužila jako modeletto  k oltářnínu obrazu kostela piaristického kláštera v Litomyšli zničeného požárem roku 1785. Sbírku barokní plastiky zastupují sochy světců a andělů z první poloviny 18. století původně umístěné v Oseku a poutním kostele Bolestné Panny Marie v Mariánských Radčicích.  

Interiér, ve kterém je soubor obrazů a plastik vystaven, doplňují „švýcarská kamna“ z původního zámeckého inventáře vyrobená  roku 1731 v dílně švýcarského kamnáře Daniela Meyera ze Steckbornu a instalovaná koncem 19. století                            

PhDr. B. Chleborádová

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek