Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Muzeum Teplice Archiv 2011 Výstavy 2011 → „PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA A TECHNICKÉ STAVBY NA TEPLICKU “

Výstavy 2011

PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA A TECHNICKÉ STAVBY NA TEPLICKU

6. Mezinárodní bienále Industriální stopy 2011

27. 10. - 27. 11. 2011 / výstavní místnosti

Industriální epocha nám zanechala – kromě jiného – řadu pozoruhodných staveb, z nichž už jen velmi málo slouží svému původnímu účelu. Textilní továrny, sklárny, porcelánky, nádraží... Teprve dnes, kdy toto průmyslové dědictví mizí před očima, objevujeme jeho kvality, stává se kulturním statkem nás všech. Teplicko je regionem s bohatou průmyslovou minulostí. Její obrazy na dobových fotografiích, pohlednicích, kresbách i plánech v muzeích a archivech, připomínají hodnoty, které bychom se měli snažit zachovat a předat příštím generacím. Můžeme uspět, pokud se pokusíme najít pro opuštěné továrny nové využití, jen tak mohou přežít. Identifikací a zhodnocením průmyslového dědictví učiníme první krok – právě výstavou, která je určená nejen zájemcům o průmyslovou historii, ale nejširší veřejnosti. Výstava je součástí 6. Mezinárodního bienále Industriální stopy 2011 a je realizována ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulta architektury ČVUT v Praze.  

Kurátorka výstavy: Ing. Vladislava Valchářová, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze  

Komisaři výstavy: PhDr. Bohuslava Chleborádová, historička umění RMT

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek