Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Muzeum Teplice Archiv 2020 Výstavy 2020 → „UMĚNÍ V NOUZI?! KUNST IN NOT!? Sekce pro výtvarné umění při Muzejní společnosti Teplice-Šanov 1932-38“

Výstavy 2020

Prodlouženo do 23. 2. / Jízdárna
UMĚNÍ V NOUZI?! KUNST IN NOT!?
Sekce pro výtvarné umění muzejní společnosti Teplice-Šanov 1932-38/Sektion für bildenden Kunst Museumsgesellschaft Teplitz-Schönau 1932-38

Výstava Umění v nouzi!? navazuje na loňskou výstavu „Teplice za 1. republiky 1918-38“, která v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis získala 10. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2018. Letošní výstava představuje činnost sdružení, které město Teplice v době 1. republiky vymanilo z průměrnosti, vytvořilo konkurenci sousednímu Ústí nad Labem a zařadilo ho vedle Liberce, Prahy, Brna nebo Ostravy k centrům tehdejšího výtvarného dění.

Název výstavy si její kurátorka Bohuslava Chleborádová částečně vypůjčila z programového prohlášení umělecké Sekce teplického muzea ustanovené v listopadu 1932. Muzejní společnost tehdy reagovala na všeobecně těžké časy a zaštítila její vznik i chod. Hlavními cíli sekce bylo zlepšení materiálních poměrů místních umělců a prezentace současného německočeského výtvarného umění. V rozmezí let 1933-38 uspořádala Sekce 19 výstav, mezi které patřila i výjimečná prezentace českého Spolku výtvarných umělců Mánes. Teplické veřejnosti se představili zástupci všech německy hovořících oblastí Čech, Moravy a Slezska i umělci svou tvorbou překračující hranice tehdejšího Československa – např. malíř Maxim Kopf, sochařka Mary Duras, Emil Filla nebo Vincenc Makovský. Návštěvníci se seznamovali s tendencemi moderního umění nejen v sochařství a malířství, ale také v uměleckém řemesle a částečně v architektuře. Souběžně vznikaly muzejní sbírky moderního německočeského umění, z nichž část byla vystavena v galerii otevřené v červnu roku 1934 ve druhém patře teplické spořitelny. Sekce do sbírek získala 350 děl v hodnotě 44 000 korun. Během 5 let v Teplicích vystavovalo 7 prestižních uměleckých sdružení, na 230 umělců a bylo vystaveno na 3000 obrazů, kreseb, plastik, grafických listů a předmětů uměleckého řemesla. Výstavy navštívilo kolem 15 000 návštěvníků. Sekce sdružila na 300 členů, mezi nimiž byli významní tepličtí průmyslníci, bankéři, právníci, lékaři nebo obchodníci, až na výjimky byli německy hovořící obyvatelé tehdejšího Československa. Velkou část tvořily osobnosti židovského vyznání. Mezi ně patřila též výtvarná kritička a pedagožka Emma Meisel, ústřední postava teplické Sekce, která se hlavní měrou podílela na sestavování výstavního programu, vyřizovala administrativu a vedla dodnes výjimečně dochovaný sekční archiv, díky němuž může být její činnost po mnoha desetiletích představena. Emmě Meisel, jež se stala obětí holokaustu, je tato výstava věnována.

Na výstavě je prezentováno více než sto děl od pěti desítek autorů ze soukromých a muzejních sbírek. Vznikla ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec (zejména Annou Habánovou) a Sudetoněmeckým institutem v Mnichově. Začátkem roku 2020 bude k výstavě vydán obsáhlý katalog.

Vernisáž se uskutečnila v pátek 27. 9. v 17 hodin.

Nabízíme edukativní program pro školy k výstavě UMĚNÍ V NOUZI?! KUNST IN NOT!?
Vhodné pro ZŠ a SŠ – prohlídka výstavy s pracovním listem
Program si můžete objednat na telefonu 412 359 048 nebo 412 359 011, 731 495 326 nebo na e-mailu fremlova@muzeum-teplice.cz, popř. ticha@muzeum-teplice.cz. Objednávejte se alespoň 5 pracovních dní předem. Uvádějte název vybraného programu, den a hodinu konání, název školy a ročník přihlašované třídy, počet osob a telefonní nebo e-mailové spojení. Časově se přizpůsobíme vaší návštěvě, výklad obvykle nepřesáhne 45 minut.
Vstupné činí 20,- Kč na žáka/studenta. Učitelský doprovod zdarma.

Fotogalerie výstavy

Fotografie z vernisáže

Fotografie z instalace výstavy

Přílohy:

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek