Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Knihovna teplického muzea je až do odvolání UZAVŘENA! Děkujeme za pochopení.

Zoologie, mineralogie a paleontologie

PALEONTOLOGIE TEPLICKA

Expozice představuje zkameněliny všech geologických útvarů zastoupených na území okresu Teplice a v jeho nejbližším okolí, které jsou dochovány v paleontologické sbírce Regionálního muzea v Teplicích.
Jsou zde vystaveny vybrané ukázky fosilní mořské zvířeny druhohor z období svrchní křídy, dále třetihorní květena i zvířena zastoupená zejména souborem z prostoru hnědouhelné pánve a rovněž ukázky kosterních pozůstatků některých savců z období starších čtvrtohor. Expozice umožňuje svému návštěvníkovi vytvoření bližší představy o prehistorickém životě v oblasti Teplicka v období přibližně před 100 miliony lety až do dob pravěkého člověka.
Počátky muzejní paleontologické sbírky jsou spojeny se samotným založením teplické muzejní společnosti v roce 1894 a otevřením spolkového muzea pro veřejnost v roce 1897. Shromažďování nálezů zkamenělin však započalo již před rokem 1890.
Základem sbírky zkamenělin se stala původně soukromá sbírka Antona Hermanna Fassla, všestranného a neúnavného sběratele a zároveň pozdějšího muzejního kustoda. Muzejní společnost jeho soukromé sbírky zakoupila. Kolekce zkamenělin již tehdy obsahovala mnoho cenných vzorků fosilní flóry a fauny druhohor i třetihor z Teplic a okolí. Mnoho z těchto vzácných nálezů bylo předmětem odborného zájmu tehdejších věhlasných paleontologů, jakými byli například Paul Menzel či Gustav Carl Laube.
Část nashromážděných nálezů zkamenělin pochází také z období první třetiny 20. století a nezanedbatelnou část sbírky pak tvoří materiál ze současných vlastních sběrů prováděných od roku 1995.

Miroslav Radoň

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek