Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10 - 12 a 13 - 17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

Vstupné

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Organizační struktura

Zaměstnanci muzea


ŘEDITEL        

Zámek Teplice                    

Ing. Bohuslav Boček

tel.: 412 359 023

mobil 775 424 221

ÚTVAR ŘEDITELE Zámek Teplice

Zdena Vlčková, personalistka a asistentka ředitele

tel.: 412 359 017

Jan Kašpar, fotograf, dokumentátor, bezpečnostní technik

tel.: 412 359 033

   
ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
 Zámek Teplice

Mgr. Eva Klášterková, organizační poradkyně, vedoucí oddělení

tel.: 412 359 025 mobil 776 510 600
Bc. Kateřina Suchá, centrální evidence sbírek  tel.: 412 359 024
Vlasta Tichá, vztahy k veřejnosti, produkce výstav, pronájmy, doprovodné programy (ticha@muzeum-teplice.cz) tel.: 412 359 011 mobil 731 495 326
Hana Soumarová, výstavářka, aranžérka tel.: 412 359 014
   
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ Zámek Teplice

Ludmila Buryšková, finanční referentka, vedoucí oddělení

tel.: 412 359 012

Ing. Bohuslav Matouš, správce počítačové sítě a výpočetní techniky

tel.: 412 359 028

Alena Veselá, mzdová účetní, zásobovačka

tel.: 412 359 038

Jana Stehlíková, hlavní účetní

tel.: 412 359 034

Anna Nováková, účetní

tel.: 412 359 026

   
KONZERVÁTORSKÉ ODDĚLENÍ Pracoviště Sobědruhy

Miloš Pecka, konzervátor, restaurátor, preparátor, vedoucí oddělení

tel.: 417 553 133

Jiří Malina, konzervátor archeologických kovů

tel.: 417 553 135

Vladimíra Majerová, konzervátorka a restaurátorka skla, porcelánu a textilu

tel.: 417 553 135

Kateřina Dlabačová, konzervátorka a restaurátorka papíru

tel.: 417 553 134

   
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ Zámek Teplice
Miloslav Černý, vedoucí oddělení tel.: 412 359 010
Petr Černý, elektrikář tel.: 412 359 045
Martin Herbst, zámečník tel.: 412 359 046
Jaroslav Soukup, truhlář tel.: 412 359 047
Jan Hirschkorn, zedník tel.: 412 359 047
Slávka Koliandrová, uklízečka tel.: 412 359 015
Jaroslava Faiglová, uklízečka tel.: 412 359 015
   
  Muzeum Krupka
Klaus Thuma, průvodce v Muzeu v Krupce tel.: 417 862 042
   
KNIHOVNA Zámek Teplice
PhDr. Jana Perutz Michlová, knihovnice, kurátorka knižních sbírek, vedoucí oddělení tel.: 412 359 013
PhDr. Jiří Wolf, knihovník tel.: 412 359 035
Bc. Monika Novotná, knihovnice tel.: 412 359 032
Giliola Šašková, knihovnice tel.: 412 359 032
Dana Marholdová, knihovnice tel.: 412 359 035
Miroslava Kraflová, knihovnice tel.: 412 359 032
Badatelna tel.: 412 359 035

Půjčovna

tel.: 412 359 032

   
HISTORICKÉ ODDĚLENÍ Zámek Teplice

PhDr. Bohuslava Chleborádová, historička umění, kurátorka sbírek - grafika, obrazy a plastiky, vedoucí oddělení

tel.: 412 359 018
Nina Holánová, dokumentátorka, správkyně depozitáře tel.: 412 359 037
Petra Pazderníková, správkyně depozitáře tel.: 412 359 027
Bc. Jana Strnadová, historička, kurátorka sbírek historická dokumentace a fotografie tel.: 412 359 021
Bc. Kateřina Suchá, historička, kurátorka sbírek nábytku a textilu, správkyně depozitáře      tel.: 412 359 024
Mgr. Pavlína Boušková, historička, kurátorka sbírek historická fotografie, historie a lázeňství tel.: 412 359 036
Bc. Markéta Valtrová Kašparová, etnografka, kurátorka etnografické sbírky, správkyně depozitáře (t.č. MD) tel.: 412 359 040
MgA. Jitka Bažantová, kurátorka sbírek užitého umění tel.: 412 359 031
Marie Pekárková, dokumentátorka tel.: 412 359 030
Marcela Jurenková, dokumentátorka tel.: 412 359 043
Bc. Monika Novotná, etnografka, kurátorka etnografické sbírky, správkyně depozitáře (zástup za MD) tel.: 412 359 040
   
PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ Zámek Teplice

Miroslav Radoň, geolog, kurátor geologických a mineralogických sbírek, správce depozitáře, vedoucí oddělení

tel.: 412 359 041

Miroslav Žemlička, kurátor zoologických sbírek, správce depozitáře

tel.: 412 359 042

Jitka Vlasáková, správkyně depozitáře a dokumetátorka

tel.: 412 359 039

   
ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Pracoviště Sobědruhy

PhDr. Lucie Kursová, historička architektury a archeoložka, vedoucí oddělení

tel.: 417 553 138

Mgr. Jaroslav Hudec, archeolog (pravěká archeologie)

tel.: 414 121 623

Mgr. Kateřina Laufová, kurátorka archeologické sbírky (t.č. MD)

tel.: 417 553 139

Mgr. Radka Procházková, kurátorka archeologické sbírky (zástup za MD) tel.: 417 553 139

Mgr. Kateřina Viktorová, archeoložka (protohistorická archeologie)

tel.: 417 553 137

PhDr. Jindřich Šteffl, archeolog (pravěká archeologie)

tel.: 417 553 136

Martina Svobodová, konzervátorka a restaurátorka archeologické keramiky

tel.: 417 121 622

Blanka Linhartová, dokumentátorka

tel.: 414 121 621

Milena Cestrová, fotografka

tel.: 414 121 620

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty

TM design Grafika Redakční systém Clips Redakční systém Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek