Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Ve státní svátek 5. a 6. 7. (i v pondělí) máme otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Muzeum Teplice Archiv 2010 Akce 2010 → „Konference Turek, Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku“

Akce 2010

Konference Turek, Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku

Konferenci uspořádaly Regionální muzeum v Teplicích, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Liberecká katedra tak učinila u příležitosti 20. výročí svého založení.
Cílem teplické konference bylo zahájení pravidelných setkání historiků různých badatelských zájmů v Regionálním muzeu v Teplicích. Téma prvního zasedání zvolil iniciátor konference PhDr. J. Kilián, Ph.D. s vědomím dosud chybějícího adekvátního zpracování dané problematiky, tj. vztahu vojáků s obyvateli měst a venkova v Čechách v raném novověku.

Na konferenci přednesené příspěvky
1620 a 1648 - dvojí život dvou traumat, Michal ŠRONĚK (Ústav dějin umění AV ČR, Praha) 
„Der Gott wird sie straffen…“ Vojáci v pamětech Michela Stüelera z Krupky (1629-1649), Jan KILIÁN (Regionální muzeum v Teplicích)   
„Dali se potřebovat nepříteli a přitom ve městě nadále zůstávali“. Život ve Švédy okupovaném městě za Třicetileté války, Jiří HOFMAN (doktorand FF UP Olomouc) 
„Krvavá Maria sine maculae neb poškvrny“. K sakrálnímu zázemí válek o katolické přežití v českých zemích
17. a 18. století, Martin GAŽI - Zdeňka PROKOPOVÁ (NPÚ České Budějovice) 
Bavor, Prus a Francouz - obavy, naděje, skutky, Eduard MAUR (Univerz. Pardubice a FF UK Praha) 
Bočkajova vojska a Brno, Hana JORDÁNKOVÁ - Ludmila SULITKOVÁ (Archiv města Brna; FF UJEP Ústí nad Labem)
Důsledky třicetileté války pro mělnické panství, Jiří KOUMAR (FF UJEP Ústí nad Labem) 
Francouzsko-bavorská okupace Prahy očima pražského měšťana (diskusní příspěvek), Jan MATOUŠEK (student FF UK Praha)    
K dopadu událostí třicetileté války na prostředí moravských klášterů a poutních míst. Konfesní konfrontace ve světle katolických pramenů (vybrané příklady), Jiří MIHOLA (PedF MUNI Brno)
Komunikace mezi městskými a armádními elitami ve zdech „císařsko-královské hlavní
a hraniční pevnosti“ Olomouc v polovině 18. století, Vítězslav PRCHAL (Univerzita Pardubice)
Město Most na sklonku třicetileté války a tamní válečné dozvuky, Eva NĚMEČKOVÁ (doktorandka FF UJEP Ústí nad Labem)    
Mezi eschatologií, propagandou a pragmatismem. Turci očima české šlechtické společnosti 16. a počátku 17. století, Marie KOLDINSKÁ (FF UK Praha)  
Obraz Turkov (Osmanov) v dobovej literature, Tünde LENGYELOVÁ (Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave)    
Obsazení a obléhání pražských měst Švédy očima současníků, Zdeněk HOJDA (FF UK Praha) 
Obsazení Prahy Prusy roku 1744, Ondřej BASTL (Archiv hlavního města Prahy)
Pfui, Leopolde! Protiturecká propaganda v raněnovověkých kronikách ze Žitavy, Milan SVOBODA (FP TU Liberec) 
Plzeň za třicetileté války, Oldřich KORTUS (Praha)    
Pruská letáková propaganda k prusko-rakouským konfliktům 18. století, Jana HUBKOVÁ (Muzeum města Ústí nad Labem)
Přichází přítel, nebo nepřítel? Opavsko a Krnovsko mezi loajalitou, pasivitou a kolaborací za dánského vpádu v letech 1626 až 1627, Vít MIŠAGA (doktorand FF UK Praha)
Strategie venkovského obyvatelstva ve válečném konfliktu raného novověku. Prameny, metody (a limity) výzkumu, Jaroslav ŠULC (SOkA Praha-západ)  
Vetřelci, nebo partneři? Důstojníci v očích městské elity (Příklad královského města Českých Budějovic za třicetileté války), Tomáš STERNECK (HÚ AV ČR; České Budějovice)
Vojáci v Rakovníku za třicetileté války, Jan ČERNÝ (SOkA Rakovník)
Vojáci v Uherském Brodě v 16.-18. století, Petr ZEMEK (Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod) 
Vojenské excesy ve Slaném za třicetileté války (diskusní příspěvek), Romana KMOCHOVÁ (studentka FF UK Praha)
Vojsko - klíčový problém městské správy v Čechách za třicetileté války?, Marek ĎURČANSKÝ (Archiv UK Praha) 
Vplyv pobytu cisárskych vojsk v Skalici v rokoch 1683 - 1685 na hospodárenie mesta, Richard DRŠKA (Muzeum Skalica)

Přílohy:

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek