Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Muzeum Teplice Archiv 2019 Akce 2019 → „Den otevřených dveří v Archeologickém depozitáři a specializovaných pracovištích RMT“

Akce 2019

Den otevřených dveří v Archeologickém depozitáři a specializovaných pracovištích Regionálního muzea v Teplicích

Na pět set natěšených zájemců o historii, archeologii a muzejní práci si v sobotu 15. 6. u příležitosti Evropského dne archeologie nenechalo ujít možnost prohlédnout si jinak veřejnosti nepřístupnou budovu Archeologického depozitáře a specializovaných pracovišť Regionálního muzea v Teplicích, nacházející se na okraji města v místní části Sobědruhy.
Zájemci si mohli prohlédnout nejen pracoviště archeologického oddělení teplického muzea a prostory archeologického depozitáře, ale také specializovaná pracoviště – konzervátorské dílny a zejména nově vybudovanou Laboratoř pro konzervaci kovů a archeologizovaného skla. Tu bylo možné vybudovat jen díky vstřícnosti a štědrosti zřizovatele muzea – Ústeckého kraje. Cílem byla modernizace specializovaných dílen a vytvoření laboratoře tak, aby mohly sloužit k primární i následné konzervaci sbírkových předmětů – zejména archeologických – z kovů a archeologizovaného skla, pro muzea zřizovaná Ústeckým krajem, tedy pro účely ochrany a rozvoje kulturního dědictví v péči kraje.
V průběhu roku 2018 proběhly stavební úpravy stávajících konzervátorských dílen, předcházející instalaci dodaného vybavení nové specializované laboratoře i stávajících pracovišť, které bylo dokončeno v únoru 2019. Náklady na vytvoření nové specializované laboratoře, včetně stavebních úprav v hodnotě téměř 2,5 mil. Kč, dosáhly výše celkem 12 milionů Kč.
Základem nového specializované laboratoře pro konzervaci kovů a archeologizovaného skla je kombinované rentgenové zařízení a dva mobilní spektrometry, využívající pro materiálovou analýzu rentgenovou fluorescenční spektroskopii (XRF), jednoduchou, velmi přesnou a vysoce ekonomickou analytickou metodu stanovení chemického složení materiálů. Obě zařízení samozřejmě pracují v režimu vysoce přesných a především nedestruktivních analytických metod, tak aby mohlo být zajištěno maximální uchování zkoumaných předmětů.
Vybavení nového specializovaného pracoviště je ještě doplněno o metalografický mikroskop, stereoskopický mikroskop pro digitální snímkování, digestoř, horkovzdušnou laboratorní sušárnu a stříkací box. Konzervátorská pracoviště byla také nově vybavena automatickým odsáváním nečistot z pracovních ploch a rozvody stlačeného vzduchu z nového centrálního kompresoru. 

Fotogalerie

Více o nové rentgenologické laboratoři ZDE

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek