Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Muzeum Teplice O muzeu Muzejní pedagogika Archiv akcí → „Výtvarná soutěž „300 let morového sloupu v Teplicích““

Archiv akcí

Výtvarná soutěž „300 let morového sloupu v Teplicích“

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH A STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE VYPISUJÍ U PŘÍLEŽITOSTI
300. VÝROČÍ VZTYČENÍ MOROVÉHO SLOUPU V TEPLICÍCH VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Sloup Nejsvětější trojice na Zámeckém náměstí v Teplicích patří mezi několik málo morových sloupů v České republice, jejichž autorem je význačný barokní sochař a řezbář Matyáš Bernard Braun (1684 – 1738) a jeho dílna. Sloup je pro svou výšku více než 20 m, mohutné architektonické jádro i bohatou sochařskou výzdobu jedinečným a monumentálním barokním dílem.
Město Teplice a Regionální muzeum v Teplicích si v roce 2019 připomínají výročí 300 let od osazení sloupu prostřednictvím několika akcí, které budou slavnostně zahájeny v pátek 12. dubna 2019 (právě v tento den byla v roce 1717 podepsána smlouva na zhotovení morového sloupu mezi F. K. Clary-Aldringenem a M. B. Braunem). Smyslem výtvarné soutěže i ostatních plánovaných aktivit je přiblížit toto jedinečné barokní dílo nejmladším generacím a upozornit na jeho význam nejen pro město Teplice.
ZADÁNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Morový sloup je vizuálním i myšlenkovým východiskem soutěže i jeho ústředním tématem. Účastníci soutěže mohou znázornit reálnou podobu sloupu pomocí klasických výtvarných technik, zachytit jeho proměny v jednotlivých fázích dne a roku (např. pomocí fotografie, videa či animace) nebo zpracovat pouze dílčí námět (např. postavu konkrétního světce, včetně jeho atributů, biblický výjev apod.). Lze také abstrahovat baroko jako umělecký sloh obecně, zobrazit vizi budoucnosti zámeckého náměstí a jeho dominanty pomocí nových médií nebo se zaměřit na historické důvody vzniku morových sloupů.
Pro získání detailních informací doporučujeme navštívit edukační program Regionálního muzea v Teplicích (od 12. 4. 2019, fremlova@muzeum-teplice.cz a tel. 412 359 048).
Soutěžní kategorie:
1. Klasická média (malba, kresba, grafika apod.)
2. Prostorové ztvárnění
3. Nová média (fotografie, video, animace)
Každá kategorie bude věkově rozdělena (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ)
Termín soutěže: 12. 4. - 1. 11. 2019
Díla odevzdávejte na adresu Regionálního muzea v Teplicích (Muzejní pedagogika – Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice) nejpozději do pátku 1. 11. 2019. K později dodaným dílům nebudeme přihlížet. Díla čitelně označte jménem a příjmením autora/autorky, názvem školy a věkové kategorie.
Všechna díla budou prezentována na webu/facebooku RMT, také formou výstavy v Regionálním muzeu v Teplicích a v Městské galerii v Zahradním domě v prosinci 2019. V každé kategorii a věkové skupině budou diplomem a věcnými cenami ohodnocena 3 díla.
Zaslaná díla se nevracejí. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorům bezúplatně výhradní licenci k užití díla v neomezeném rozsahu. Účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, název školy a věkové kategorie pro účely této soutěže.

Přílohy:

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek