Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Ve státní svátek 5. a 6. 7. (i v pondělí) máme otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Exponáty měsíce 2006

fotografie Termití dělnice

fotografie Hnízdo termitů

Exponát měsíce srpna

Řád všekazi, termiti (Isoptera)

Exponát měsíce srpna je věnován termitům. Tento hmyz je sociální, vytváří skupiny o mnoha jedincích, v nichž je dodržována hierarchie. Jednotlivé skupiny vytváří kasty (král, královna, dělníci, vojáci, náhradní jedinci), každá z kast má určitou funkci. Při tzv. rojení okřídlení králové a královny opouštějí hnízdo. Po spáření křídla ztrácí, samicím se po oplození mnohonásobně zvětší zadeček. Dělníci mají za úkol stavět a opravovat hnízdo (tzv. termitiště; je hliněné, materiál lepí slinami, ten později ztuhne na velmi tvrdou látku, hnízdo je několikametrové a velká část je pod zemí). Vojáci jsou vyzbrojeni mohutnými kusadly a chrání kolonii proti nepřátelům. Jestliže král nebo královna zemřou, rozmnožování zajistí náhradní jedinci, kterým se tehdy vyvinou pohlavní orgány. Vývoj pohlavních orgánů je aktivován nepřítomností králových feromonů. Všechny druhy jsou stínobytné (fotofobní), nepigmentované a slepé. Živí se houbami, které si sami pěstují a dřevem (v trávicí soustavě mají brvitky a bakterie, které jim pomáhají trávit celulózu). Žijí v suchých oblastech tropů a subtropů.

Faktické údaje:  

Počet druhů na světě (v ČR): 2750 (0)

Délka těla: dělníci a vojáci 2 až 14 mm, královny až 110 mm

Znaky: Světlý hmyz s kousacím ústním ústrojím a krátkými tykadly. Okřídlení jedinci mají dva páry dlouhých blanitých  křídel. Stavba těla se dále liší podle kasty:

1) dělníci jsou bezkřídlí, mají měkké tělo, jsou sterilní, oči mohou být zakrnělé nebo chybět.
2) vojáci jsou bezkřídlí, hlavu mají větší, tvrdší a modifikovanou (např. velká kusadla, nebo hlava protažená do jakéhosi rohu, z kterého vystřikují jedovatou látku), jsou sterilní, oči mohou být zakrnělé nebo chybět.
3) král a královna, tj. jedinci schopní rozmnožování, tělo je tvrdé jako u běžného hmyzu (tzv. plná sklerotizace), v době rojení mají dva páry křídel, královnám se při kladení vajíček značně roztáhne zadeček.

Stanoviště: V hnízdech vytvářených v půdě a ve dřevě, lze je rozdělit do tří skupin. Hnízda v odumřelých stromech nebo pařezech se systémem chodeb a komůrek, potrava je uvnitř hnízd. Podzemní hnízda s chodbami a tunely, které vedou ke zdrojům potravy. Nadzemní velká hnízda z hlíny, slin a trusu, z nichž vedou chodby do podzemí ke zdrojům potravy.

Způsob života: Všekazi jsou společenský hmyz žijící v koloniích, v nichž jsou jedinci rozděleni do několika kast. Zpravidla to jsou dělníci, vojáci, král a královna.

Potrava: Organické látky rostlinného původu, dřevo, tráva a také houby a trus býložravců. Všechny druhy dovedou trávit celulózu (s pomocí bakterií žijících v jejich trávicím ústrojí).

Rozšíření (výskyt): pouze tropy a subtropy

Rozmnožování a vývoj: Po rojení okřídlených jedinců dochází k odlomení křídel a poté ke kopulaci v komůrce, kterou si vybudují král s královnou a která se poté stává základem nového hnízda. Po několika týdnech samice začíná klást vajíčka. Ve starších a větších hnízdech se královna stává "továrnou" na vajíčka, enormně se jí zvětší zadeček a je schopná klást až tisíce vajíček denně, která jsou odnášena do zvláštní komůrky, kde se líhnou nymfy. Délka vývoje a počet vývojových stádií závisí na kastě. Sterilní kasty mívají méně stádií. V prvním stádiu jsou všechny nymfy schopné stát se jakoukoli kastou. Její určení je dáno feromony, kvalitou potravy a také hmatovými stimuly při kontaktu s ostatními členy kolonie. Vývoj je proměna nedokonalá.

Taxonomie řádu: 7 čeledí   Ing. Bohuslav Boček vedoucí přírodovědného oddělení

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek