Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2007

Exponát měsíce září

Záchranný archeologický výzkum v Krupce

V současné době probíhá závěrečná fáze archeologického výzkumu „Na Prokopce“ v katastru obce Krupka. A to v místě, kde je budován nový úsek silnice ze Sobědruh do Krupky – Bohosudova.  

V průběhu výzkumu byly nalezeny pozůstatky pravěké vesničky (zatím bez bližšího určení). Pravěké nálezy však byly málo početné a většina z nich se dochovala jen v malých úlomcích (kousky nádob a kamenných nástrojů).  

Nejdůležitějším objevem jsou bezesporu pozůstatky zaniklé vesnice Kirchlitz (česky Kirchlice). Tato ves je písemnými zprávami doložena již ve 14.století a donedávna bývala lokalizována někam do okolí zříceniny kostela sv.Prokopa. V průběhu 17.století ves zcela zanikla a veškeré stopy po ní zmizely. Jediným dochovaným zbytkem zaniklých Kirchlic je právě kostel sv.Prokopa.  

Archeologickým výzkumem se podařilo odhalit část klenutého sklepa zaniklého domu, studnu, část podezdívky další budovy a snad i zbytek ohrazení vesnice. Také byl nalezen zbytek ohradní zdi hřbitova okolo kostela sv.Prokopa a u ní čtyři hroby – pravděpodobně z období 17.-19.století. Kromě toho se podařilo odkrýt několik odpadních jam, ze kterých pochází značné množství nálezů z období 13.-16.století. Podle předběžných výsledků výzkumu se zdá, že vesnice existovala již v závěru 12.století a zanikala již v průběhu 16.století.  

Mezi nejzajímavější nálezy patří bílý peníz Ferdinanda I. z první poloviny 16.století, úlomky zdobených kachlů z kachlových kamen a několik železných nástrojů.    

Mgr. Michal Soukup

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek