Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2008

fotografie Ukázka obrazové přílohy z knihy M. Lejskové- Matyášové: „Teplice v době klasicismu“

fotografie Druhé vydání o architektuře Teplic vypráví o proměně města na přelomu 18. a 19. století v kouzelné místo právem nazývané „Malá Paříž“

Exponát měsíce prosince

Výročí Milady Lejskové-Matyáškové

V letošním roce uplynulo sto let od narození Milady Lejskové - Matyášové (1908- 1974). Narodila se 2. června 1908 v Českých Budějovicích, v roce 1920 se přestěhovala s rodiči do Prahy, kde se po maturitě rozhodla studovat dějiny umění na Filosofické fakultě UK. Mezi profesory, jejichž přednášky navštěvovala, nalézáme jména: Matějček, Cibulka, Šusta, Birnbaum, Tille, Pekař a Zich. Od roku 1951 publikovala v mnoha tuzemských a zahraničních sbornících a časopisech. Mimo jiné pracovala jako externí spolupracovnice na Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem. Prováděla stavebně historické průzkumy v severočeském kraji. Výzkum se stal pramenem pro několik publikací: Zámecká zahrada v Libochovicích; K architektonické a sochařské výzdobě zahrad bývalého kláštera v Oseku; Švýcarská kamna v teplickém zámku a dvě vydání knihy z let 1972 a 1983 Teplice v době klasicismu. Připomeňme si tyto knížky o našem městě a okolí, které nám paní doktorka Milada Lejsková- Matyášová zanechala.

PhDr. Jana Michlová

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek