Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2009

Exponát měsíce února

Kolekce nádob běžného kuchyňského setu

Vystavené předměty pocházejí z období pozdní doby kamenné, zvané také eneolit. V tomto období se poprvé objevili první kovolitci, který zpracovávali měď. Proto se původně toto období nazývalo i doba měděná. Je charakteristická přílivem nových pasteveckých i zemědělských osadníků, který využívaly hlavně stepní a lesostepní oblasti Evropy. Kolekce vystavené keramiky náleží do staršího období eneolitu, tedy přibližně 3000 let před Kristem. V tomto období nastala změna klimatu k suššímu epiatlantiku. Vznikla nová kulturní oblast, která je pojmenována podle materiálních pozůstatků, hlavně keramiky. Jedná se o kulturu nálevkovitých pohárů s rozšířeným hrdlem, které jsou pro toto období charakteristické. Osady této kultury se nacházeli od Holandska až po západní Ukrajinu a od Skandinávie až po severní Alpy. Výrazně se změnil nejen způsob života, ale i módní trend. Z tohoto období se nacházejí především osady, které nám vypovídají o způsobu života tohoto lidu. Podle méně početných kostrových pozůstatků bylo možné antropologickou analýzou stanovit severský původ této populace. Věnovali se převážně zemědělství s vysokým podílem chovu skotu. Žili v menších mírně zahloubených chatách v opevněných osadách. Osídlení v Čechách se soustřeďovalo v severní lesostepní části, od krušnohorského zlomu až po Královohradecko. Ze severozápadních Čech, z Teplicka, jsou známé lokality jako Teplice, Bílina, Bžany, Lahošť a Světec. Vystavené keramické nádoby tvoří charakteristické amfory, džbánky a poháry.  

Mgr. Jaroslav Hudec

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek