Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2009

fotografie Orel volavý (Aquila clanga)

Exponát měsíce května

Akce „Pták roku“

Akce „Pták roku“, kterou od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO), je bezesporu jednou z jejích nejoblíbenějších akcí a kampaní a těší se zájmu veřejnosti i médií. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec.

Druh takto zvolený musí splňovat několik kritérií: měl by být veřejnosti sympatický, něčím pro ni zajímavý (např. způsobem hnízdění), důležité je také, aby se s ním lidé mohli snadno setkávat. Proto volba padá většinou na druhy synantropní (žijící v blízkosti člověka) či druhy zemědělské krajiny. Současně by ale mělo jít o ptáky, kteří, ač nejsou příliš vzácní, jsou  něčím ohrožení a zaslouží si tak lidskou pozornost a pomoc. Důležité je, aby bylo možné vybraný druh snadno sledovat (např. jarní přílet či objevení se na hnízdišti) či dokonce se aktivně podílet na jeho ochraně (např. stavba umělých hnízd, hnízdních podložek, vyvěšování budek, přikrmování apod.).

Akci vždy doprovází vydání výpravné barevné brožury plné zajímavých informací, fotek a ilustrací, která zájemce dopodrobna seznamuje s vybraným druhem. V brožuře naleznou zájemci nejen vyčerpávající informace, ale i praktické návody jak pomoci - např. jak postavit budku, čím a jak přikrmovat ap. Jelikož Ornitologická společnost využívá akce i k získávání cenných dat o těchto druzích, obsahují brožury  speciální dotazníky, týkající se jejich výskytu a hnízdění. Brožuru je možné získat na vyžádání v sekretariátu ČSO (cso@birdlife.cz). Výsledky akce „Pták roku“ se pravidelně uveřejňují na stránkách časopisu Ptačí svět, nově i na webových stránkách ČSO (www.cso.cz).

Exponát měsíce května prezentuje druhy vyhlášené v posledních 10 letech.

Zdroj: www.cso.cz 

Přehled druhů doposud vyhlášených „Ptákem roku“:

1992       Vlaštovka obecná (Hirundo ructica)

1993       Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)  

1994       Čáp bílý (Ciconia ciconia)

1995       Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)       

1996       Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

1997       Sova pálená (Tyto alba)

1998       Koroptev polní (Perdix perdix)

1999       Konipas bílý (Motacilla alba)

2000       Ledňáček říční (Alcedo atthis) 

2001       Kavka obecná (Corvus monedula)

2002       Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

2003       Vrabec domácí (Passer domesticus)

2004       Rorýs obecný (Apus apus)

2005       Skřivan polní (Alauda arvensis)

2006       Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

2007       Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

2008       Racek chechtavý (Larus ridibundus)

2009       Skorec vodní (Cinclus cinclus) 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek