Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2012

Exponát měsíce srpna

Zpracování obilí v 8. - 9. století v Hostomicích nad Bílinou

Exponátem měsíce srpna jsou archeologické nálezy z výzkumu Regionálního muzea v Teplicích, který probíhal v letech 2009 a 2010 v Hostomicích nad Bílinou. Tehdy zde byly objeveny zbytky slovanské osady z 8. až 1. poloviny 9. století. Nalezené zemní objekty, například obilní jámy, ohniště, hliněné pícky, kamenná pec a předměty denní potřeby, náležely osadníkům, kteří si postavili svá obydlí na obou svazích Ptačího údolí, kterým protéká Kladrubský potok. Dochované stopy po jejich činnosti jsou unikátním dokladem o existenci a způsobu života prvních známých slovanských osadníků na katastru dnešní obce a také vzácným útržkem historie našeho regionu v širším měřítku, neboť nález osady tohoto stáří je v našich dnešních podmínkách již velkou vzácností.

PhDr. Alexandra Rusó, archeoložka

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek