Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2015

Exponát měsíce března

POTÁPKA ČERNOKRKÁ (Podiceps nigricollis)

Vstupní hala teplického zámku, vstup zdarma

Tento dnes již velmi vzácný, nádherně a nápadně zbarvený pták z čeledi „potápkovití“, byl vyhlášen Českou společností ornitologickou ptákem roku 2015.

Potápka černokrká, donedávna hojný ptačí druh, z Česka za posledních několik desítek let prakticky vymizel. Na jeho záchranu však ještě není pozdě.

Počty potápek černokrkých se u nás dramaticky změnily. V padesátých a šedesátých letech minulého století hnízdili tito ptáci v koloniích i o několika stovkách kusů. V roce 2014 se podařilo najít celkem jen 50 hnízd. Takto drastický pokles dříve silné populace nemá v evropském kontextu obdoby.

Potápka černokrká je typickým ptákem rybníků a dobře odráží všechny jejich problémy. Její potravu tvoří především různí vodní korýši a larvy hmyzu. Protože se při lovu řídí zrakem, k životu potřebuje rybníky s čistou vodou plné nejrůznějších forem života. Podle přítomnosti potápek tedy na první pohled poznáme „zdraví“ toho kterého rybníka. Lokality s jejich výskytem patří u nás nejen z ornitologického hlediska k těm nejcennějším.

Hlavním důvodem úbytku potápek je příliš intenzivní chov ryb, zejména pak kaprů. Pokud jich je v rybníce moc, jednak přímo kalí vodu, jednak zcela změní skladbu živočichů i rostlin ve vodě. Druhým problémem je nadměrné množství fosforu, který se do vody dostává z okolních polí. Velké množství fosforu vede k nedostatku kyslíku ve vodě, která se pak mění v silně eutrofní.

Potápka černokrká je tak příkladem nutnosti komplexního přístupu k ochraně přírody a krajiny.

Ing. Roman Vlček, přírodovědné oddělení

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek