Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

HISTORICI

clary.jpg

Zpráva z podzimní home office kurátorky uměleckých sbírek

Při zprávě z jarní „práce z domova“ jsem referovala o přípravě publikace Umění v nouzi!?, která je nyní již vytištěná a brzy půjde do prodeje.

2020-11-11-13-16-28-obrazek1.jpg

100. výročí narození Herty Lindnerové

Odvážná účastnice protinacistického hnutí odporu pocházela z Bohosudova

lazne-kynzvart-chybne-oznacene-autorem-snimku-jako-dubi-hf-2561.36.jpg

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Mgr. Pavlína Boušková

krest-knihy-sklo-ze-mstisova-1956-1964_27.2.2020-14.jpg

SBÍRKY UŽITÉHO UMĚNÍ

MgA. Jitka Bažantová

141.410-----g-03035-.jpg

UMĚLECKÉ SBÍRKY

PhDr. Bohuslava Chleborádová

img_5724.jpg

NOVÉ DĚJINY A NUMISMATIKA

Mgr. Jindřich Zajíc

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie Používané termohydrografy

Report z pracovní činnosti správce depozitářů v době COVID-19
Správa depozitářů skrývá mnoho různorodých pracovních činností, které se ani v tento čas nezastavily, pouze malinko zpomalily. Teplické muzeum disponuje řadou depozitářů sbírek, o které pečuje několik správců, mých kolegů.
Jednou z hlavních činností správce depozitáře je ukládání sbírkových předmětů, při kterém se dbá především na bezpečnost, systematičnost, kvalitu a čistotu uložení. Dnešní úložné systémy nabízí celou řadu možností uschování předmětů z nejrůznějších materiálů a proto je důležité zvolit odpovídající způsob uchování každého konkrétního sbírkového předmětu.
Předměty zařazené do sbírek tak nacházejí své místo v jednotlivých depozitářích, v sestavách kovových regálů nebo kovových zásuvkových skříních, mapovnicích, štelářích apod. Ukládáme je podle charakteru sbírky, velikosti předmětu, ale také materiálu, ze kterého je zhotoven. Velmi náchylné sbírkové předměty, jako jsou grafické listy, výkresová dokumentace, plakátová tvorba, papírové dokumenty a další podobné materiály, vyžadují uložení do speciálních obalů zhotovených z antikorozních a nekyselých materiálů - schránek nejrůznějších typů, např. kartonové boxy, krabice, pouzdra, desky, pořadače, zásobníky aj.
V jednotlivých depozitářích udržujeme stálé klimatické podmínky, které jsou velmi důležité pro uchování předmětů v dlouhodobě dobrém stavu. Depozitáře jsou vybaveny měřícími jednotkami - termohydrografy, které zaznamenávají aktuální teplotu a relativní vlhkost vzduchu v místnosti depozitáře v určitých časových intervalech v daném období. Zpravidla je měření nastaveno čtvrtletně. Naměřená a zaznamenaná data se elektronicky vyhodnocují v počítači, digitalizovaný záznam zobrazuje graf – průběh sledovaného období a jednotlivé hodnoty pro teplotu a relativní vlhkost. Pravidelné kontroly depozitářů, sledování odchylek v průběhu měření, včasné zachycení nesprávného průběhu klimatických podmínek (podlimitní a nadlimitní hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu), přispívají ke kvalitnímu a dlouhodobému udržení sbírkového předmětu v co nejlepším stavu pro další generace.
Důležitou a časově náročnou prací správce depozitáře je kontrola uložení sbírek a jejich případná náprava či návrhy a realizace jejich zlepšení. Nedávno jsem takovou činnost prováděla v depozitáři, kde je uložena výkresová dokumentace podsbírky SD – Sklo dokumentace, která vypovídá o výrobním programu Sklárny a rafinerie Josef Inwald a. s., závod Rudolfova huť v Dubí, z první poloviny 20. století z oblasti výroby lisovaného užitkového skla. Tento výkresový materiál má velkou vypovídací hodnotu. Originální kresebná dokumentace provedená tuší na pauzovacím papíře je ukryta v 26 velkoformátových deskách a obsahuje několik set jednotlivých výkresů. Autorem většiny z nich je firemní návrhář Rudolf Schröter. Soubor návrhů za několik desítek let přirozeně prošel cestou pomalého, ale jistého stárnutí. Mým pracovním záměrem bylo oddálení tohoto procesu cestou kvalitnějšího a bezpečnějšího uložení. Jednotlivé výkresy uschované v deskách označených čísly 8 až 10, byly postupně vkládány jeden po druhém do nových speciálních pouzder - prokladů z antikorozního papíru a uloženy zpět do kartronových desek. Za poměrně krátký časový úsek se tak podařilo zvýšit kvalitu uložení této ojedinělé výkresové dokumentace v počtu 885 kusů, která později poslouží k širším badatelským činnostem, ale výhledově také naší kurátorce užitého umění Jitce Bažantové při jejich prezentaci či reprodukci na připravované výstavě.
Průběžně jsem též prováděla fotodokumentaci svého pracovního postupu, kterou v několika snímcích přikládám.
Marcela Jurenková, správkyně depozitářů historických sbírek 

2020-10-30-11-37-11-01.jpg

Dělo z Doubravky

Fragment se jménem a znakem Viléma Vchynského byl v 18. století nalezen na Doubravské hoře

n00184_podmalba-na-skle-d├ima-kostlivec.jpg

Památka zesnulých, lidově Dušičky

Podmalbu ženy a smrti jsme vybrali jako zvláštnost, která nám může přiblížit nastávající čas Dušiček a pomíjivosti života a smrti, kdy vzpomínáme na své blízké zemřelé.

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek