Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

HISTORICI

Koncem roku 2019 vydalo Regionální muzeum v Teplicích (RMT) publikaci o historii a výrobní produkci dnes již zaniklé sklárny ve Mstišově na Teplicku. 27. února 2020 se uskutečnil křest knihy v rokokovém sále teplického zámku. Sál o kapacitě cca 100 lidí byl plný. Publikace o nákladu 300 ks je téměř vyprodána, což svědčí o zájmu veřejnosti o regionální historii. Kniha obsahuje velké množství fotografií výrobků a má vizuálně přitažlivý design, který publikaci zatraktivnil i v očích laické veřejnosti. Autorka knihy Sklo ze Mstišova MgA. Jitka Bažantová je kurátorkou sbírek užitého umění. V teplickém muzeu má na starost kromě sbírky skla také sbírky porcelánu a keramiky, osvětlovadel, hodin a cínu. Získávání informací o zaniklých sklárnách na Teplicku je běh na dlouhou trať a je pouze jedním z výzkumných úkolů kurátorky. Neméně vzrušující je také bádání v archivních materiálech keramických továren v teplickém regionu, kterých bylo na přelomu 19. a 20. století kolem třiceti. Dodnes fungují pouze tři z nich – Český porcelán, a.s. Dubí, Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, a.s. v Duchcově a Ideal Standard s.r.o. v Trnovanech. Ta poslední jmenovaná, lidově známá jako Ditmarka, je aktuálním zájmem kurátorky. V roce 2020 slaví továrna 135. výročí od zapsání do obchodního rejstříku firem. Výroba zde probíhá kontinuálně až dosud. Za dobu svého fungování prodělala továrna řadu dramatických změn, přečkala hospodářskou krizi ve 30. letech 20. století, obě světové války i dobu normalizace. Byla slučována s jinými keramickými závody, přesto si udržela svůj charakteristický výrobní sortiment – dekorativní a užitkovou keramiku pro nenáročného zákazníka a sanitární zboží. V současné době se továrna orientuje výhradně na produkci sanitární keramiky. Původní dekorativní keramika se stala sběratelskou záležitostí. Záměrem kurátorky je na základě studia odborných časopisů a knih, dobových dokumentů a nabídkových katalogů sestavit výrobní sortiment především dekorativní a užitkové keramiky napříč historií továrny, sledovat důležité mezníky ve vývoji produkce a ideálně určit autory (výtvarníky) jednotlivých produktů. Výstupem výzkumu by měla být výstava s katalogem v roce 2025.
V druhé polovině roku 2020 kurátorka plánuje zpřístupnit veřejnosti nově zrekonstruovaný studijní depozitář keramiky, kde budou prezentovány ty nejvzácnější a nejzajímavější předměty ze sbírky porcelánu a keramiky. Jedná se především o kolekci světové a české secesní keramiky.
Nedílnou součástí práce muzejního kurátora je evidence sbírkových předmětů, kterou RMT od počátku roku 2020 vede v on-line evidenčním systému Museion. Tato činnost zaměstnává kurátory de facto neustále. Je však nezbytná pro přehled a orientaci v muzejních sbírkách.
MgA. Jitka Bažantová, kurátorka sbírek užitého umění
Teplice, 2. 4. 2020

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek