Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

 

Knihovna

Přístupnost knihovny (sigla TPE 001)

Upozorňujeme návštěvníky, že muzejní knihovna bude z technických důvodů do konce června 2019 uzavřena pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

Výpůjční doba: úterý a čtvrtek od 9 - 15 hodin (po dohodě lze prodloužit)

Přílohy:

Kontakty

Telefonický kontakt:

PhDr. Jana Perutz Michlová, vedoucí knihovny 

412 359 013

Badatelna a půjčovna

412 359 035 a 412 359 032

E-mail: knihovna.muzeum@seznam.cz

O knihovně

Základní knihovna se specializovanými fondy evidovaná MK ČR 3233/2002

Knihovna Regionálního muzea v Teplicích pečuje o fond 85.000 svazků odborné literatury a knižních sbírek. Badateli jsou vyhledávány knihy ze sbírek  rukopisů, starých tisků, bibliofilií  a regionální literatury. Ve správě knihovny jsou také dva typy historických knihoven, klášterní knihovna cisterciáků v Oseku a zámecká knihovna rodiny Clary–Aldringenů, doplněná o soubor rozličných vydání děl Johanna Wolfganga Goetha a Friedricha Schillera. Pro zodpovídání bibliografických a faktografických dotazů slouží  pro uživatele knihovny také internetové vyhledávání.

Fond odborné literatury je systematicky doplňován o knihy a časopisy (120 titulů) z  řady vědních oborů zastoupených v muzeu. Jedná se především o literaturu dějepisnou, archeologickou, uměleckohistorickou, z přírodovědy je zastoupena literatura z botaniky, zoologie, mineralogie, geologie a paleontologie. Orientaci v klasifikaci a pojmech rozličných odvětví lidské činnosti slouží badatelům příruční knihovna ve studovně knihovny. Vyhledávaným pramenem je fond regionální literatury, unikátní sbírkové literatury sedmnáctého až dvacátého století k dějinám Teplicka. Zaujme například ucelená řada soupisů lázeňských hostů, které byly vydávány každým rokem od  1800 do konce roku  1938. V nevelké sbírce rukopisů nalezneme dva objemné iluminované zpěvníky, graduál z roku 1560 a kancionál z roku 1566 českého literátského bratrstva v Teplicích, zhotovené v pražské dílně Jana Táborského z Klokotské hory.  Badatelsky je zajímavý soubor rukopisných soupisů lázeňských hostů z osmnáctého století. Fond starých tisků (z let 1501 – 1850) obsahuje vzácná vydání bohemikální literatury, první české tištěné bible, bylináře, kroniky, dějepisná pojednání, memoárovou  i teologickou literaturu.    

Vysokou úroveň české knižní kultury a snahy o obrodu moderní umělecké knižní vazby dokumentuje sbírka bibliofilií a faksimilií. Obdiv zasluhují práce českých knihařů 20. století, L. Bradáče, O. Blažka, K. Dudeška, manželů Jiroutových, J. Svobody, L. Hodného st. a dalších.               

Muzejní knihovna pečuje o 24.000 svazků klášterní knihovny cisterciáků v Oseku v původním barokním mobiliáři z roku 1725. Obsahuje řadu prvotisků, rukopisů a bohemikální literaturu, pozoruhodné jsou gotické, renesanční a barokní vazby mnohých knih. Nalezneme zde stopy zmizelých šlechtických knihoven Rožmberků a Valdštejnů nebo českých humanistů 16. století. Na 18.000 svazků bývalé zámecké knihovny rodiny Clary–Aldringenů dokumentuje myšlenkové proudy ovlivňující v minulosti kulturu našich zemí. Latinský nápis v barokní knihovně v Oseku „Non spectaculo sed usui“ (Ne k podívané, ale k užívání) vyjadřuje i dnešní smysl práce knihovníků.                                                                                            

PhDr. Jana Perutz Michlová

Digitalizace knihovních sbírek

Teplický graduál a kancionál a seznamy lázeňských hostů

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek