Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Projekty dokumentace tradiční lidové kultury

Dokumentace betlemářů na Šluknovsku v roce 2012

Během dlouhého vývoje betlemářství na Šluknovsku vzniklo specifické a ojedinělé vytváření betlémů. Nejstarší dochovaný kostelní betlém pochází z Jiřetína pod Jedlovou z roku 1757, za jeho tvůrce je považován malíř Felix Johne z Horního Podluží. Jedná se o deskový betlém, který je velmi kvalitní malířskou prací. Pro šluknovské betlémy jsou typické betlémové figury vyřezávané ze dřeva, které mohou být nekolorované i kolorované. Dalším specifikem této oblasti bývá scéna a figurky inspirované nazarenskou školou. Betlémáři ovlivnění tímto uměleckým směrem nezobrazovali místní reálie, ale naopak se snažili o co nejautentičtější zachycení postav a scén z oblasti Blízkého východu, tak aby výsledný dojem co nejvíce odpovídal místům, kde se Ježíš narodil. V říjnu 2012 zahájila muzea v Teplicích a ve Varnsdorfu v rámci projektu péče o tradiční lidovou kulturu dokumentaci betlemářů na Šluknovsku. První nutností bylo získat informace
o samotných betlemářích, tento úkol zajistil Mgr. Rybánský. Postupně vypracoval seznam aktivně tvořících betlemářů ve Šluknovském výběžku. Bc. Kašparová následně vytvořila dotazník, který obsahuje otázky z betlémářské oblasti týkajících se např. řemeslných postupů, nástrojů, druhů dřeva nebo inspirace betlémářů.             

První dokumentaci jsme zahájili koncem října 2012 v Mikulášovicích. Pan Koděra se řezbě věnuje od mládí, nejprve vyřezával klasické figury a reliéfy, poté se také začal věnovat betlémovým figurám. Jeho postavičky jsou inspirovány tradičními šluknovskými jesličkami, avšak se specifickým autorským ztvárněním. Jedná se o velmi kvalitní řemeslnou práci, figurky jsou z lipového dřeva, převážně kolorované. Nejprve jsme s panem Koděrou vyplnili dotazník, poté nám předvedl svou práci a nakonec souhlasil, abychom ho natočili na video při vyřezávání. Pan Koděra nám poskytl jména a kontakty na některé další betlemáře ze Šluknovského výběžku. Spojit se s nimi nebylo jednoduché, protože někteří betlemáři zprvu schůzku odmítli, ale po opakovaných prosbách se nám podařilo schůzky domluvit.            

Začátkem listopadu pokračovala naše dokumentace ve Varnsdorfu, kde jsme navštívili pana Maštrlu, který se věnuje řezbářství a betlemářství již delší dobu. Jeho betlémové figurky jsou také inspirovány původní šluknovskou betlemářskou tradicí. Postavičky nechává přírodní nebo je koloruje temperovými barvami. Ve Starých Křečanech bydlí další betlemář, pan Martínek. Inspiraci pro své betlémové postavy, také částečně nachází ve staré šluknovské betlemářské tradici. Vytváří velmi precizní a naturalistické betlémové figurky. Jeho ztvárnění oveček a koz je téměř dokonalé.            

Během prosince jsme s kolegou Rybánským dokumentovali další betlemáře. Nejprve jsme ve Varnsdorfu navštívili pana Süsse. Zjistili jsme, že se také věnuje vyřezávání loutek, dýmek a opravě starožitného nábytku. Jeho betlémové figurky jsou zasazené do betlémské krajiny, vytváří monumentální architekturu betlémské scény (hradby města, chlév, kde se narodil Ježíš). Poté jsme v Rumburku dokumentovali práci pana Blažka. Prohlédli jsme si a vyfotografovali jeho betlém, který má vystavený ve svém domě. Jedná se o velkolepou betlémskou krajinu, kde je ztvárněno více dějových linií (hlídkující římští vojáci, židovští stařešinové, anděl zvěstující pastýřům narození Krista, svatá rodina ve chlévě …). Betlém má v sobě přírodní prvky např. mech, nerosty, větve a částečně vychází z tradičního nazarenského stylu.            

Posledním betlémářem, kterého kolega Rybánský zdokumentoval, byl pan Liščák. Také on se věnuje betlemářství několik desítek let. Jako jediný tvůrce jesliček má pokračovatele ve svém synovi. Vyřezává nejčastěji z lípy a vlašského ořechu.

Po dobu mapování betlemářství na Šluknovsku jsme s kolegou Rybánským zdokumentovali celkem šest betlemářů, kteří se této řemeslné činnosti aktivně věnují. Většina z nich své betlémy a betlémové figurky vystavuje na veřejnosti. Informace a poznatky, které jsme získali, jsou pro naší dokumentační činnost velmi přínosné. Za hodnotné považujeme také videonahrávky, které nám betlemáři umožnili natočit. Na těchto záznamech jsou betlemáři při vyřezávání nebo opracování dřeva, vyprávějí o nástrojích, náčiních a druzích dřeva, které nejčastěji používají.

Bc. Markéta Kašparopvá

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek