Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu

Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje je specializovaným pracovištěm historického oddělení Regionálního muzea v Teplicích, p.o. (dále jen RMT).

Úkoly Regionálního centra pro tradiční lidovou kulturu při RMT vycházejí ze schválené Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR, kterou v 2003 roce schválila vláda ČR.

Od roku 2004 spolupracuje RMT s Ústavem lidové kultury ve Strážníci a s odborem Národnostní a regionální kultury Ministerstva kultury České republiky (dále jen MK ČR). V letech 2006 - 2010 probíhal v Ústeckém kraji velký dotazníkový výzkum v rámci vědeckovýzkumného grantu MK ČR „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu“, jehož řešitelem bylo RMT. Každý rok vyhlásilo MK ČR jiné dotazníkové téma, např. v roce 2006 to byl Folklór a tradiční způsob obživy, v roce 2007 Lidová religiozita a Sídlo, dům a bydlení, v roce 2008 Obyčejové tradice. Dotazníkový výzkum probíhal v jednotlivých obcích Ústeckého kraje a byl většinou prováděn vyškolenými terénními dokumentátory. Vyhodnocování a kontrolu všech zdokumentovaných obcí mělo v kompetenci RMT. Z 354 obcích Ústeckého kraje se dotazníkového výzkumu zúčastnilo přibližně 70 % obcí.

Od roku 2011 začala nová etapa ve výzkumu a odborné činnosti v oblasti Tradiční lidové kultury (dále jen TLK). V Ústeckém kraji se dokumentuje nehmotná lidová kultura v regionech: Ústeckém, Děčínském, Litoměřickém, Teplickém, Mosteckém, Chomutovském a Lounském. Předmětem dokumentace jsou projevy svébytné lidové nehmotné kultury v těchto regionech. Dokumentace je zaměřena na lidové slavnosti, lidové zvyky a obyčeje, folklorní vystoupení a náboženské slavnosti a svátky. Po navrácení a vyhodnocení zdokumentovaných nehmotných lidových statků budou vybrány ty nejhodnotnější, které budou dále doporučeny pro zapsání na krajský seznam nemateriálních statků Ústeckého kraje.

Výzkum nehmotné i hmotné lidové kultury v Ústeckém kraji bude probíhat i do budoucna. K hlavním úkolům v tomto projektu patří shromažďování informací o regionálních akcích zacílených na projevy Tradiční lidové kultury. Ze shromážděných výzkumů vyhledat a zpracovat informace, které by se využily pro školní výchovu. Mezi další úkoly v projektu TLK patří vytvoření studie, která bude zaměřena na určitý tématický okruh z dokumentačního výzkumu. K dalších významným prioritám ve výzkumu TLK v Ústeckém kraji patří vyhledávání řemeslníků, kteří se věnují lidovým řemeslům. Do této kategorie spadají řemesla zabývající se zpracováním dřeva (hračkářství, výroba nástrojů a kuchyňského náčiní, tesařská a sekernická výroba), textilní (zpracovávání vlny, lnu, příze, vyšívání, pletení, šití...), keramická výroba (výroba hrnčiny, kameniny…), výtvarná umělecká řemesla (malby svatých, podmalby svatých), košíkářství, malířsky kraslic, kovářství, pletení z kukuřičného šustí, pletení z orobince a další. 

Kontaktní osoby: 

Bc. Markéta Kašparová (na MD), tel.: 417 537 869, l. 40, kasparova@muzeum-teplice.cz
Mgr. Monika Novotná (zástup za MD), tel.: 417 537 869, l. 40, novotna@muzeum-teplice.cz

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek