Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu

Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje je specializovaným pracovištěm historického oddělení Regionálního muzea v Teplicích, p.o. (dále jen RMT).

Úkoly Regionálního centra pro tradiční lidovou kulturu při RMT vycházejí ze schválené Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR, kterou v 2003 roce schválila vláda ČR.

Od roku 2004 spolupracuje RMT s Ústavem lidové kultury ve Strážníci a s odborem Národnostní a regionální kultury Ministerstva kultury České republiky (dále jen MK ČR). V letech 2006 - 2010 probíhal v Ústeckém kraji velký dotazníkový výzkum v rámci vědeckovýzkumného grantu MK ČR „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu“, jehož řešitelem bylo RMT. Každý rok vyhlásilo MK ČR jiné dotazníkové téma, např. v roce 2006 to byl Folklór a tradiční způsob obživy, v roce 2007 Lidová religiozita a Sídlo, dům a bydlení, v roce 2008 Obyčejové tradice. Dotazníkový výzkum probíhal v jednotlivých obcích Ústeckého kraje a byl většinou prováděn vyškolenými terénními dokumentátory. Vyhodnocování a kontrolu všech zdokumentovaných obcí mělo v kompetenci RMT. Z 354 obcích Ústeckého kraje se dotazníkového výzkumu zúčastnilo přibližně 70 % obcí.

Od roku 2011 začala nová etapa ve výzkumu a odborné činnosti v oblasti Tradiční lidové kultury (dále jen TLK). V Ústeckém kraji se dokumentuje nehmotná lidová kultura v regionech: Ústeckém, Děčínském, Litoměřickém, Teplickém, Mosteckém, Chomutovském a Lounském. Předmětem dokumentace jsou projevy svébytné lidové nehmotné kultury v těchto regionech. Dokumentace je zaměřena na lidové slavnosti, lidové zvyky a obyčeje, folklorní vystoupení a náboženské slavnosti a svátky. Po navrácení a vyhodnocení zdokumentovaných nehmotných lidových statků budou vybrány ty nejhodnotnější, které budou dále doporučeny pro zapsání na krajský seznam nemateriálních statků Ústeckého kraje.

Výzkum nehmotné i hmotné lidové kultury v Ústeckém kraji bude probíhat i do budoucna. K hlavním úkolům v tomto projektu patří shromažďování informací o regionálních akcích zacílených na projevy Tradiční lidové kultury. Ze shromážděných výzkumů vyhledat a zpracovat informace, které by se využily pro školní výchovu. Mezi další úkoly v projektu TLK patří vytvoření studie, která bude zaměřena na určitý tématický okruh z dokumentačního výzkumu. K dalších významným prioritám ve výzkumu TLK v Ústeckém kraji patří vyhledávání řemeslníků, kteří se věnují lidovým řemeslům. Do této kategorie spadají řemesla zabývající se zpracováním dřeva (hračkářství, výroba nástrojů a kuchyňského náčiní, tesařská a sekernická výroba), textilní (zpracovávání vlny, lnu, příze, vyšívání, pletení, šití...), keramická výroba (výroba hrnčiny, kameniny…), výtvarná umělecká řemesla (malby svatých, podmalby svatých), košíkářství, malířsky kraslic, kovářství, pletení z kukuřičného šustí, pletení z orobince a další. 

Kontaktní osoby: 

Bc. Markéta Valtrová Kašparová, tel.: +420 412 359 040, kasparova@muzeum-teplice.cz

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek