Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Muzeum Teplice Archiv 2016 Výstavy 2016 → „Plán výstav v roce 2016“

Výstavy 2016

PLÁN VÝSTAV v roce 2016

leden

29. 1. - 28. 2. / III. výstavní místnost
MOSTEČTÍ VÝTVARNÍCI
Výstava děl ak. mal. Heleny Ambrosové, Františka Bodláka, ak. mal. Karla Bořeckého, Karla Gyurjana, Waltera Laufa, Sylvy Prchlíkové a Jana Štěchovského – výtvarníků z Mostu.
Výstava ve spolupráci

únor

12. 2. - 17. 4. / I. a II. výstavní místnost
ČÍM PLATILY NAŠE BABIČKY?
Výstava bankovek severočeských sběratelů od vzniku Československa až do rozpadu federace.
Kurátor Mgr. v. Keller

březen

3. 3. - 21. 4. / III. výstavní místnost
VOŇAVÝ SVĚT MÝDEL
Výstava výrobků teplické Mýdlárny u Zámky, kterým byla v minulém roce udělena ochranná známka KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.
Výstava ve spolupráci

3. 3. – 24. 3. / foyer zámku
NEVIDITELNÍ LIDÉ - aneb jsou schizofrenici nebezpeční?
Výstava fotografií a pouček o schizofrenii uspořádaná Fokusem Labe, o.s.

duben

5. 4. – 2. 5. / foyer zámku
KRAJINA A UHLÍ
Výstava fotografií Miloše Žihle a vítěze Czech Press Photo Ibry Ibrahimoviče.

29. 4. - 29. 5. / I., II. a III. výstavní místnost
VÝSTAVA ZUŠ TEPLICE
Výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy v Teplicích pod vedením Milady Linhartové.
Výstava v pronájmu

květen

6. 5. – 13. 11. / Jízdárna
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ
Jedinečná výstava uměleckých děl, uměleckořemeslných artefaktů a kulturně-historických a archivních dokumentů, spojených s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách ze sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje, majetku římskokatolické církve, Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, kterou pořádá Ústecký kraj.

6. 5. – 23. 5. / foyer
15 LET ÚSTECKÉHO KRAJE
Panelová putovní výstava prezentuje sedm okresů Ústeckého kraje, který letos oslavil patnáct let svého fungování. Její návštěvníci si jejímprostřednictvím udělají ucelenou představu o celé řadě věcí, které se v ústeckém regionu povedly, a které mnohdy občané vnímají jako samozřejmost.

2. 6. - 3. 7. / III. výstavní místnost
OLEJOMALBY
Výstava obrazů absolventů kurzů Kreativního centra v Ústí nad Labem.

16. 6. - 4. 9. / I. a II. výstavní místnost
DRÁTENÍKŮV ROK
Výstava umělecko-řemeslných prací Věry Studené z Kuklíku u Žďáru nad Sázavou, která je členkou Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků.
Kurátorka Bc. M. Valtrová Kašparová

červenec

15. 7. - 21. 8. / III. výstavní místnost
PYTLÁCKÉ ZBRANĚ
Výstava sbírky historických zbraní sběratele Milana Hlásenského představí historický vývoj zbraní, perličky z nálezů jednotlivých restaurovaných kusů, něco z dějin pytláctví a informace o lovené zvěři.
Výstava ve spolupráci

10. 8. – 30. 9. / foyer teplického zámku
VÝSTAVA PANORAMATICKÝCH FOTOGRAFIÍ ZA NOSEM.CZ
Výstava fotografií o rozměrech 1,5 m x 0,5 m z různých lokalit Ústeckého kraje, které byly pořízeny pouze mobilním telefonem.
Výstava ve spolupráci

září

30. 9. - 20. 11. / I. a II. výstavní místnost
TŘI MALÍŘI NA CESTÁCH
Výstava obrazů ze sbírek teplického muzea k životním výročím malířů Waltera Kietze (1866-1941), Herberta Fischera – Geisinga (1906-1944) a Václava Blahoše (1906–1985).
Kurátorka PhDr. B. Chleborádová

listopad

17. 11. - 8. 1. 2017/ III. výstavní místnost
RYTÉ SKLO
Výstava skleněných objektů z rytého skla teplické rodačky a zástupkyně nejmladší sklářské generace Lady Semecké, která působí na VŠUP v Praze.
Výstava ve spolupráci

30. 11. - 1. 1. 2017 / Jízdárna
90 LET ZUŠ TEPLICE
Vánoční výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy v Teplicích.
Výstava v pronájmu

prosinec

2. 12. - 8. 1. 2017 / I. a II. výstavní místnost
25. VÁNOCE V ARKADIÍ
Vánoční výstava výtvarných prací žáků speciální školy a klientů stacionářů a výrobků chráněných dílen ARKADIE Teplice.
Výstava ve spolupráci

Změna plánu vyhrazena

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek